Naar inhoud

Blikvangers

stadhuis Openingsuren stadsdiensten
De stadsdiensten zijn geopend: maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur en op woensdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.
» lees verder
.

.
logo stadsvernieuwing Centrum Vilvoorde vernieuwt centrum
De komende jaren staat Vilvoorde in het teken van stadsvernieuwing. Naast Watersite en de stationsomgeving zal ook het stadscentrum een grondige metamorfose ondergaan.
» lees verder
.

.
logo stad Vacatures bij de stad
Wie weet vind jij wel de job van je leven in Vilvoorde. Deze rubriek wordt dagelijks geactualiseerd, hou 'm dus goed in de gaten.
» lees verder
.

.
haag Fruitboom- en haagplantactie
Een mooie gemengde haag of heg langs je tuin? Blozende appels uit je eigen hoogstamboomgaard? Dat kan! Neem deel aan de jaarlijkse fruitboom- en haagplantactie van Regionaal Landschap Groene Corridor en je gemeente. Bestellen kan vanaf 1 september tot en met 15 oktober 2015.
» lees verder
.

.
logo stad Openbaar onderzoek plan-MER De Lijn - Brabantnet - segment parking C en Strombeek-Koningslo
De procedure voor het opstellen van het bovenvermelde plan-MER door De Lijn is opgestart. het kennisgevingsdossier kan gedurende de periode van 24 augustus tot en met 22 oktober 2015 in Vilvoorde worden ingezien.
» lees verder
.

.
logo stad Verkoop Duchéhof (Maurits) 33
Stad Vilvoorde zal overgaan tot de openbare verkoop van de woning Duchéhof (Maurits) 33.
» lees verder
.

.
logo Onroerend Erfgoed Openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van archeologische zones
Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert van 17 augustus 2015 tot 15 oktober 2015 een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van archeologische zones. Het dossier ligt ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, bus 5, 1210 Brussel.
» lees verder
.

.
logo stad Onderzoek naar de mobiliteitseffecten van het aangepast programma VSGB - Cluster C.3 - eindrapport.
Maandag 11 mei kwam een mobiliteitsrapport in opdracht van de stad Vilvoorde uitgebreid in de media, over de impact van het voorlopig vastgestelde Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel’, cluster C3 (waaronder Uplace). Het volledige eindrapport vindt u hier.
» lees verder
.

.
logo stad Vilvoorde Verkaveling Houtemsesteenweg
Ter hoogte van de Houtemsesteenweg en de Anjerstraat zijn 7 kavels voor grondgebonden gezinswoningen te koop. Het betreft zowel driegevel- als rijwoningen.
» lees verder
.