Naar inhoud

Blikvangers

stadhuis Openingsuren stadsdiensten
De stadsdiensten zijn geopend: maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur en op woensdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.
» lees verder
.

.
logo stad Onderzoek naar de mobiliteitseffecten van het aangepast programma VSGB - Cluster C.3 - eindrapport.
Maandag 11 mei kwam een mobiliteitsrapport in opdracht van de stad Vilvoorde uitgebreid in de media, over de impact van het voorlopig vastgestelde Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel’, cluster C3 (waaronder Uplace). Het volledige eindrapport vindt u hier.
» lees verder
.

.
logo klimaatactieplan Samen naar een duurzaam Vilvoorde!
Tegen 2020 willen we in Vilvoorde 20% minder CO2 uitstoten. Net zoals vele andere steden en gemeenten heeft de stad hiervoor het burgemeestersconvenant ondertekend. De stad kan dit echter niet alleen, we hebben iedereen nodig om deze ambitieuze doelstelling te halen.
» lees verder
.

.
logo stadsvernieuwing Centrum Vilvoorde vernieuwt centrum
De komende jaren staat Vilvoorde in het teken van stadsvernieuwing. Naast Watersite en de stationsomgeving zal ook het stadscentrum een grondige metamorfose ondergaan.
» lees verder
.

.
logo stad Vilvoorde Verkaveling Houtemsesteenweg
Ter hoogte van de Houtemsesteenweg en de Anjerstraat zijn 7 kavels voor grondgebonden gezinswoningen te koop. Het betreft zowel driegevel- als rijwoningen.
» lees verder
.

.
logo stad Openbaar onderzoek
Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden – cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde’ – 20/03/2015 tot en met 18/05/2015. Voor bijkomende informatie aangaande dit openbaar onderzoek kan u zich steeds wenden tot de dienst ruimtelijke ordening van de stad Vilvoorde.
» lees verder
.

.
logo stad Vacatures bij de stad
Wie weet vind jij wel de job van je leven in Vilvoorde. Deze rubriek wordt dagelijks geactualiseerd, hou 'm dus goed in de gaten.
» lees verder
.