Naar inhoud

Internationaal paspoort

De aanvraag gebeurt op de dienst burgerzaken. De normale procedure duurt twee weken. De mogelijkheid bestaat om een spoedprocedure aan te vragen. Vanaf 18 jaar bedraagt de geldigheidsduur van de reispassen zeven jaar, onder de 18 jaar slechts 5 jaar geldig.
Je moet voor de aanvraag de Belgische nationaliteit hebben en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Vilvoorde.

Voorwaarden:
  • persoonlijk aan te vragen met geldige identiteitskaart,
  • 1 recente paspoortfoto in kleur met witte achtergrond (klik hier voor de voorschriften voor foto's),
  • kinderen minder dan 18 jaar moeten vergezeld zijn van een van de ouders bij wie zij zijn ingeschreven of van de voogd,
  • betaling bij de aanvraag, contant of via bancontact,
  • identiteitsgegevens door de aanvrager na te zien bij opmaak van de aanvraag, iedere wijziging of aanpassing na verzending van de aanvraag is ten laste van de aanvrager.
TARIEVEN
PASPOORTENNORMALE PROCEDURE
AFGIFTE
¯ ¯ ¯
- minimum 7 werkdagen/maximum 2 weken
SPOEDPROCEDURE
AFGIFTE
¯ ¯ ¯
2/3 dagen
- Minder dan 12 jaar44 euro250 euro
- 12 jaar t/m 17 jaar54 euro250 euro
- vanaf 18 jaar94 euro300 euro
Paspoort voor frequente reizigers 64 blzvia spoedprocedure ® ® ®

300 euro


 

Voor meer info wanneer een internationaal paspoort vereist is zie http://www.diplomatie.be.


 

Contact

dienst burgerzaken
tel. 02 255 79 00

Meer info