Naar inhoud

Diensten

In deze rubriek vind je de verschillende stedelijke diensten, hun taken en contactgegevens (adres, telefoon en fax). Links in de navigatiebalk kan je de gewenste dienst aanklikken voor meer informatie.

Het centrale adres, telefoon- en faxnummer van de stad is stad Vilvoorde, stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel. 02 255 45 11, fax 02 255 47 80.

 

Openingsuren


De stadsdiensten zijn geopend:
maandag, donderdag, vrijdag van 9 tot 12 uur;
dinsdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur*;
woensdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

*Op maandag- en donderdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur. 

 

Sluitingsdagen 2017


 • donderdag 25 mei: OH Hemelvaart

 • vrijdag 26 mei: brugdag

 • maandag 5 juni: pinkstermaandag

 • donderdag 8 juni: ambtenarensportdag
 • maandag 10 juli: brugdag
 • dinsdag 11 juli: feest Vlaamse gemeenschap

 • vrijdag 21 juli: nationale feestdag

 • dinsdag 15 augustus: OLV Hemelvaart

 • woensdag 1 november: Allerheiligen

 • donderdag 2 november: Allerzielen

 • maandag 25 december: kerstdag

 • dinsdag 26 december: 2de kerstdag

 • maandag 1 januari 2018: nieuwjaarsdag