Brusselsesteenweg vanaf 18 oktober afgesloten voor alle verkeer

Gepubliceerd op maandag 15 oktober 2018 11.45 u.
Vanaf 18 oktober wordt de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Lenterik afgesloten voor alle personen- en vrachtverkeer.

Vrachtverkeer blijft het tonnageverbod op de Brusselsesteenweg dat door besluit van de burgemeester werd ingevoerd op basis van veiligheidsrisico’s negeren. Vrijdagochtend werden tijdens een politiecontrole tussen 4.30 en 5.20 uur opnieuw vrachtwagens betrapt die toch de afgesloten, onveilige strook op de Brusselsesteenweg gebruikten. Het politiekorps VIMA en de federale politie beschikken over onvoldoende capaciteit om 24/24 uur toezicht te organiseren op de naleving van de verbodsbepalingen. 

De burgemeester van Vilvoorde neemt daarom het besluit om vanaf donderdag 18 oktober de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Lenterik volledig af te sluiten voor alle personen- en vrachtverkeer. De bewoners van de wijk behouden toegang tot hun woning. Fietsers en voetgangers mogen zich onbelemmerd verplaatsen.

We zien ons verplicht om deze drastische maatregel te nemen teneinde eenieders veiligheid te waarborgen. Het is een spijtige vaststelling dat zelfs met extra politietoezicht en na inbeslagname van twee vrachtwagens bepaalde chauffeurs mordicus de verkeersborden negeren. Het is eveneens een pijnlijke vaststelling dat met de huidige politiecapaciteit en het onvermogen van de federale politie om VIMA bij te springen we niet in staat zijn om elke vrachtwagenchauffeur tot de orde te roepen. Er rest bijgevolg geen andere optie dan deze drastische maatregel; ook al zorgt die voor heel wat ongemak bij de bewoners van de wijk Kassei. De medewerkers van VIMA zullen er nauwlettend op toezien dat het afsluiten van de Brusselsesteenweg geen overlast veroorzaakt inzake sluikverkeer. Zo zal men er over waken dat het vrachtwagenverbod en de snelheidsbeperking in de wijk Kassei – zoals op de Grimbergsesteenweg – zal worden nageleefd.”, aldus de burgemeester.