Naar inhoud

Gezondheidsbeleid

borstkankerscreening


De Provincie Vlaams-Brabant geeft om de twee jaar vrouwen van 50 tot en met 69 jaar de mogelijkheid een gratis borstkankerscreening te ondergaan. Het stadsbestuur verleent zijn medewerking aan deze actie.


subsidiereglement projecten gezondheid


De projectsubsidie gezondheid heeft tot doel de Vilvoordse scholieren, organisaties en bevolking te stimuleren om een gezondere levenswijze ne te streven. De projectsubsidie is bedoeld voor vernieuwende, uitzonderlijke of experimentele initiatieven.
Onder een project moet worden verstaan: een specifiek initiatief of activiteit, beperkt in tijd, ruimte en geld, op niet permanente basis, met specifieke en duidelijke doelstellingen, doelgroepen, middelen en methodes. De activiteiten vertonen een vernieuwend, uitzonderlijk of experimenteel karakter. Het project houdt een financieel risico in, heeft geen commerciële doelstelling en streeft geen winstbejag na.
Klik hier voor het reglement van de projectsubsidie gezondheid.
Klik hier voor het aanvraagformulier voor de projectsubsidie gezondheid.


projecten gezondheid


“Week van de gezonde voeding”
Jaarlijks wordt er in de maand oktober een week van de gezonde voeding georganiseerd. Tijdens deze week kunnen de Vilvoordse scholen en organisaties gratis appels, peren en kiwi’s verkrijgen. Tijdens de maanden november en december worden er ook nog gratis kiwi’s verdeeld. Omdat elke school een gezondheidsbeleid dient te voeren, werd er een projectsubsidie gezondheid ingevoerd zodat de scholen en organisaties financieel ondersteund kunnen worden. De stad kan ondersteuning bieden in het zoeken naar gepaste activiteiten.


nuttige linken
 

E-loket

  • FORM

    Aanvraagformulier voor een projectsubsidie gezondheid

Contact

dienst sociale zaken
tel. 02 255 79 20