Gratis wifi op Grote Markt

Gepubliceerd op dinsdag 12 februari 2019 9.59 u.
Vanaf heden kan iedereen op de Grote Markt gebruik maken van een gratis wifi-netwerk.

Stad Vilvoorde heeft de installatiekosten van netbeheerder Fluvius (het vroegere Infrax) zelf voorzien.

Katrien Vaes, schepen voor openbare werken en burgerzaken, maakt de optelsom: “Om de wifi operationeel te maken, telt de stad eenmalig zo’n 10 000 euro neer. De jaarlijkse exploitatiekost bedraagt 2 400 euro. Een bedrag dat zeker goed besteed is. Distributiebeheerder Fluvius zorgt voor het beheer, de aanleg en het onderhoud van het netwerk. Toen Fluvius ons de mogelijkheid bood om wifi aan te bieden aan bewoners, bezoekers en toeristen, hebben we niet getwijfeld. Het gratis aanbieden van dit netwerk op onze vernieuwde Grote Markt past perfect in de verdere modernisering van het handelscentrum.

Begin 2015 begon Vilvoorde aan deze volledige vernieuwing van het commerciële centrum. Na de heraanleg van de Guldenschaapstraat, Leuvensestraat en Varkensmarkt volgde de bouw van de parking onder de Grote Markt. Vervolgens werd de nieuwe bovenbouw van de Grote Markt in oktober 2018 gerealiseerd.

Schepen Vaes is niet de enige die deze digitale ontwikkeling toejuicht. Peter Van Kemseke, schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering, richt zijn blik op de toekomst. “In het bestuursakkoord hebben we afgesproken dat we volop gebruik zullen maken van de digitale revolutie om de dienstverlening naar onze inwoners te verbeteren. We mogen deze trein niet missen, we moeten snel vooruit. Via dit initiatief zet de stad een eerste kleine stap om van Vilvoorde een ‘slimme stad’ te maken die klaar is voor de toekomst. Intussen werken we ook aan andere innovaties. Wat mij betreft moet digitalisering vooral zichtbaar zijn voor onze inwoners. Dat ook toeristen dit zullen waarderen, is mooi meegenomen.