Naar inhoud

Huisvestingpremies

De stad Vilvoorde heeft verschillende premies om het comfortabel, eigentijds, veilig en milieuvriendelijk wonen in Vilvoorde te bevorderen.
Deze stadspremies werden samen met tegemoetkomingen van andere overheidsinstanties gebundeld in de premiegids die bestaat uit drie mapjes:
 
huisvestingpremies nieuwbouw

nieuwbouw
huisvestingpremies verbouwen of aanpassen

verbouwen of aanpassen
huisvestingpremies leningen, verzekeringen

leningen, verzekeringen
 
Je kan de premies uit deze mapjes online raadplegen. Klik op één van de mapjes voor informatie over de premies in dat mapje.
Je kan ook de allerhande premies afdrukken en ingevuld opsturen met de Post of afgeven bij de bevoegde diensten.
Deze mapjes zijn ook verkrijgbaar bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling, sectie Huisvesting.

Opgelet, gezien de steeds wijzigigende regelgeving bevatten de fiches de principes en meest voorkomende situaties waarin je recht hebt op een premie of toelage. Enkel de teksten van de officiële besluiten hebben rechtskracht.

Klik hier voor een overzicht van de energiebesparende maatregelen.

Klik hier voor de gids voor duurzaam wonen en bouwen 'Slim bouwen, levenslang comfort'.

Je kan ook zoeken in de premiezoeker van de Vlaamse Overheid. Aan de hand van enkele vragen, zoekt de premiezoeker of je al dan niet recht hebt op een bepaalde premie. Klik hier voor de premiezoeker van de Vlaamse Overheid.

Overzicht