Naar inhoud

Minder hinder

De inkomenscompensatievergoeding voor handelaars is sinds 1 januari 2007 van toepassing op alle openbare werken. Als handelaar of uitbater van een horecazaak kan je recht hebben op een vergoeding van 70 euro per dag dat je je zaak moet sluiten ten gevolge van de werken, indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:
· Je bent zelfstandige (meerdere zelfstandigen of meewerkende echtgenoten van dezelfde zaak kunnen deze vergoeding aanvragen).
· Je bent actief in de detailhandel of in de horeca of je hebt in elk geval contact met consumenten.
· Je stelt minder dan 10 mensen te werk.
· Je omzet of balanstotaal is lager dan 2 miljoen euro.
· De werken waarover dit attest gaat, zorgen voor hinder.

Er is sprake van hinder indien het verder open houden van de zaak uit operationeel oogpunt geen enkel nut heeft.

Je zal je zaak ten gevolge van de hinder minimaal 7 achtereenvolgende kalenderdagen sluiten.
Je vraagt je erkenning als gehinderde onderneming minstens 7 dagen voor de sluiting van de inrichting aan bij het participatiefonds.

Procedure
1. Je wordt 14 dagen voor aanvang van de werken verwittigd. Hierbij wordt er tevens verwezen naar de mogelijkheid om een inkomenscompensatievergoeding te krijgen.
2. Hinderattest: je kan bij stad Vilvoorde, via het KMO-loket een hinderattest krijgen dat vermeld dat er in je straat werken plaatsvinden die hinder kunnen veroorzaken.
3. Met dit hinderattest (en een formulier van het participatiefonds) kan je je wenden tot het participatiefonds om erkend te worden als gehinderde onderneming. Het participatiefonds onderzoekt of aan alle voorwaarden is voldaan en laat binnen 30 kalenderdagen haar beslissing laten weten. Je kan wel vanaf 14 dagen na het indienen van het dossier bij het participatiefonds, je zaak sluiten.
4. Na erkenning door het participatiefonds als gehinderde onderneming kan je een vergoedingsaanvraag indienen bij het Participatiefonds. Het participatiefonds doet maandelijkse stortingen aan de gehinderde inrichtingen.


Meer info:
Participatiefonds
De Lignestraat 1
1000 Brussel
tel.: 02 210 87 91
e-mail: vergoedingen@fonds.org
url: http://www.openbarewerken-zelfstandigen.be

en

Dienst Stedelijke Ontwikkeling, sectie Handel en Lokale Economie van de stad Vilvoorde (informatie en hinderattesten)
Aanvragen voor hinderattesten bij stad Vilvoorde moeten steeds vergezeld zijn van volgende gegevens:
· omschrijving van de werken,
· benaming van de onderneming,
· ondernemingsnummer,
· adres maatschappelijke zetel,
· adres van de inrichting,
· naam van de zelfstandige,
· telefoon,
· e-mail.