Naar inhoud

Parken en stedelijk groen

Hanssenspark


HanssensparkHet 6,2 ha grote Hanssenspark is de grootste groene long in het stedelijk weefsel van Vilvoorde. Het ligt vlakbij het station en wordt omsloten door de Parkstraat, de achtertuinen van de Stationlei en van de Koepoortstraat.
Omdat deze moerassige percelen binnen de 19de eeuwse verkaveling van de stad niet in aanmerking kwamen voor bebouwing, werden de terreinen voorbestemd als parkzone.
Met medewerking van de tuinbouwschool van Vilvoorde, werd het park in 1898 aangelegd volgens de toen heersende romantische Engelse landschapsstijl, met kronkelende paden, glooiende gazons, grote waterpartij, groepen hoogstambomen, prachtige solitairs en mooie perspectieven. De bijzonder fraaie gietijzeren hangbrug over de vijver getuigt van de bewondering van de toenmalige burgerij voor de nieuwe technologieën.


park Drie Fonteinen


park Drie FonteinenSinds 1956 is de stad Vilvoorde eigenaar van het park Drie Fonteinen en het sportstadion Drie Fonteinen, samen 50 ha groot. Het volledige domein ligt tussen het Zeekanaal, de Ring 0, de Blaesenbergweg en de Koningslosteenweg. Het is de samenvoeging van drie voormalige kasteeldomeinen.
Het grootste deel van het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Het domein bevat nog enkele historische gebouwen zoals een oranjerie (nu omgebouwd tot brasserie) met Franse tuin, het majestueuze koetshuis (in gebruik voor culturele activiteiten), een hoeve met stallingen, twee bouwvallige poortgebouwtjes, de Lendrikkapel.
Je vindt er ook vijvers, een dierenweide, een speeltuin. In sportstadion Drie Fonteinen vind je heel wat sportaccommodatie zoals tennisvelden, een atletiekpiste en voetbalvelden.


park Rolleveld


park RolleveldHet park Rolleveld ligt in de wijk Far-West tussen de spoorweg en de Mechelsesteenweg. Het is 7,6 ha groot en werd in 1985 aangelegd. Het vormt een bufferzone tussen het industriegebied en de woonzone. Een bestaand voetbalveld en enkele oude knotwilgen werden bij de aanleg in het park geïntegreerd. Voor de Vilvoordse kindjes geboren in 2003 werden hier geboortebomen geplant.


park Hazeweide


Het park Hazeweide ligt in de wijk Faubourg, werd aangelegd in 1976 en heeft een oppervlakte van ca 3,3 ha. Het park is opgedeeld in kleine compartimenten die de bezoekers uitnodigen om tot rust te komen. Achter elke bocht schuilt een ander element: klimtoestel, podium, …
Jonge gezinnen vinden er een speeltuin met een overdekte picknickplaats en een bescheiden dierenweide met geiten, schapen, konijnen en een ezel.


William Tyndalepark


William TyndaleparkHet W. Tyndalepark is een echt buurtpark. Het ligt in het centrum van de Stad. Het werd aangelegd in 1987 op het voormalige terrein van de kazerne Poliet en heeft een oppervlakte van ca 1,3 ha.
De speeltuin en het scate-terrein zijn de trekpleisters voor de omwonende jeugd. In de zomer is dit park een trefpunt voor de buurtbewoners.


Milleniumpark


Het Milleniumpark is een echt buurtpark. Het ligt in de wijk Kassei, werd aangelegd in 2000 en heeft een oppervlakte van ca 1,51 ha. Jonge gezinnen vinden er een speeltuin en een grote grasvlakte om te picknicken.


Schoewever


Het Schoewever is een natuurgebied dat een buffer vormt tussen Vilvoorde en Houtem. Het wordt doorkruist door een fiets/wandelpad.


Maurits Duchépark


Maurits DuchéparkHet M. Duchépark is een echt buurtpark. Het ligt in de wijk Far-West, werd heringericht in 1999 en heeft een oppervlakte van ca 2,3 ha.
In het park werd een buurtcentrum gebouwd. Hierdoor is dit parkje het middelpunt van het wijkgebeuren. Tijdens de zomermaanden organiseert de Stad hier haar parkconcerten.