Naar inhoud

Sociale huisvesting

Wil je een sociale woning huren/kopen, dan zijn er verschillende instanties waar je je kandidaat kan stellen.

Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Parkstraat 115
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 257 11 50
Fax: 02 257 11 60
Url: http://www.intervilvoordse.be

Providentia
Gasthuisstraat 5
1730 Asse
Tel.: 02 452 72 43
Fax: 02 452 35 25
Url: http://www.providentia.be

OCMW - Webra
Kursaalstraat 40
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 257 98 11
Sociale verhuurkantoren of SVK’s huren woningen op de private markt om onder te verhuren aan mensen met een laag inkomen. Het OCMW van Vilvoorde heeft met het sociaal verhuurkantoor West-Brabant (Webra) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Als eigenaar heb je het voordeel dat administratieve taken, het vorderen van huurgeld, toezicht op onderhoud wordt opgevolgd door het SVK.
Bijkomende informatie over inschrijvingsmogelijkheden en/of toelatingsvoorwaarden vind je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen http://www.vmsw.be.

Vlabinvest
Met behulp van een specifiek op Vlaams Brabant gericht investeringsfonds realiseert Vlabinvest o.a. huur- en koopwoningen in haar werkgebied: de Vlaamse rand rond Brussel.
Sinds 1 juli 2006 is het werkgebied van Vlabinvest uitgebreid. Het werkgebied beslaat nu ook het gehele arrondissement Halle- Vilvoorde.
Een aantal projecten zijn reeds in uitvoering. Voor bijkomende informatie kan u zich wenden naar VLABINVEST:
Koloniënstraat 40
1000 Brussel
Tel.: 02 505 45 00
Url: http://www.vlabinvest.be
E-mail: vlabinvest@vmsw.be

Kandidaatstelling voor een project te Vilvoorde/Machelen kan schriftelijk. U richt dit schrijven naar de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting: Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde.
Contact

dienst huisvesting
tel. 02 255 47 20

Meer info