Naar inhoud

Stadsarchief

Het stadsarchief is het papieren geheugen van Vilvoorde: het herbergt meer dan een kilometer aan documenten van de stedelijke administratie, van vroeger én nu. Ben je op zoek naar meer informatie over je woning uit de 19e eeuw, wil je meer weten over de geschiedenis van de wijk waar je woont of zoek je bronnen voor het industriële verleden van Vilvoorde, dan is het stadsarchief dé uitgelezen plek om je zoektocht te beginnen. Bijna anderhalve eeuw aan geschiedenis van Vilvoorde kan ontdekt worden door te neuzen in oude documenten en boeken.

Documenten ouder dan 1880 werden in het verleden overgedragen aan het Rijksarchief of zijn verdwenen. Heel wat archief heeft de roerige geschiedenis van Vilvoorde immers niet overleefd. Wanneer tijdens de opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk Vilvoorde brandde, ging ook het volledige middeleeuwse archief in de vlammen op. Slechts een handvol charters en oorkonden bleef gespaard. Eeuwen later, in 1840, liet de secretaris een hoop “oud papier” in brand steken. Pas wanneer de vlammen naar het stadhuis dreigde over te slaan liet de veldwachter het vuur doven. Vele waardevolle documenten zijn toen vernietigd ….

Vandaag kan je in het stadsarchief van Vilvoorde terecht voor documenten van stad Vilvoorde (vanaf ca. 1880) en de gemeente Peutie vóór de fusie met Vilvoorde (grotendeels stukken uit de periode 1940-1976). Daarnaast worden er ook een aantal particuliere verzamelingen en archieven bewaard zoals de archieven van de Koninklijke Harmonie Vilvoorde en van de Sint-Sebastiaansgilde en de verzameling van Van Buggenhout. Je kan er ook boeken en publicaties raadplegen met betrekking tot de geschiedenis van Vilvoorde. Meer boeken zijn te raadplegen in de openbare bibliotheek.

Praktisch
Documenten bewaard in het stadsarchief zijn in principe openbaar en raadpleegbaar door iedereen, met bepaalde wettelijke beperkingen (o.a. omwille van de privacy). Wie opzoekingen wil doen in het stadsarchief moet wel een afspraak maken. Een aantal documenten zijn zonder afspraak in te kijken: de notulenboeken van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen, de jaarlijkse verslagen over het bestuur en de toestand van de zaken van stad Vilvoorde, ….

Voor meer informatie of een afspraak kan je terecht bij de archivaris van stad Vilvoorde op de dienst secretarie.

Stamboomopzoekingen
Voor het opmaken van stambomen maken genealogen gebruik van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten uit de registers van de burgerlijke stand. Deze registers zijn enkel na afspraak te raadplegen op de dienst burgerzaken.
Hou er rekening mee dat de huidige wetgeving een beperking van het inzagerecht oplegt: enkel akten ouder dan 100 jaar kunnen geraadpleegd worden.

Op zoek naar oudere documenten?
Het stadsarchief bewaart enkel stedelijke documenten van Vilvoorde vanaf 1880 tot heden, oudere stukken werden overgedragen aan het Rijksarchief. Deze oude archieven m.b.t. Vilvoorde (gemeentearchief van Vilvoorde en Peutie, parochiale archieven en archieven van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare Onderstand, …) zijn sinds kort te raadplegen in het Rijksarchief Leuven. Een inventaris van de gedeponeerde gemeentearchieven van Vilvoorde en Peutie is wel beschikbaar op het stadsarchief.

 

Contact

dienst secretarie
tel. 02 255 45 40
dienst burgerzaken
tel. 02 255 79 00

Meer info