Naar inhoud

Veelgestelde vragen

Wat is het schoolreglement voor het stedelijk onderwijs?
http://www.vilvoorde.be//file_uploads/41499.pdf

 

Addendum aan het schoolreglement voor het stedelijk dagonderwijs voor het schooljaar 2018 - 2019: afsprakennota Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
https://www.vilvoorde.be/file_uploads/41865.pdf

Op zoek naar een gepaste opleiding, vorming of cursus.
http://www.wordwatjewil.be/

Wanneer begint en eindigt de leerplicht van mij kind?
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/leerplicht/default.htm

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar het deeltijds onderwijs?
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/dbso/default.htm

Waar kan ik terecht over informatie over een studiebeurs?
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Hoe behaal ik mijn diploma voor de middenjury?
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/examencommissie/default.htm

Ik ben het niet eens met het B- of C-attest van mijn kind. Wat kan ik doen?
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/bcattest/default.htm

Bestaan er opleidingen voor (kleuter)onderwijzer of regent in avondonderwijs of in afstandsonderwijs?
http://www.ond.vlaanderen.be/leraren/faq/avondofafstandsonderwijs.htm

Informatie over schoolvakanties.
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/default.htm

Hoe behaal ik mijn diploma via de examencommissie (middenjury)?
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/examencommissie/default.htm

Waar vind ik een overzicht van het studieaanbod voor mijn kind?
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/?get=TREFWOORD&trefw=2&woord=basisonderwijs&nr=3&i=95

Wat mag de basisschool mij aanrekenen en wat niet?
http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/