Aangepaste dienstverlening stad Vilvoorde

Gepubliceerd op dinsdag 17 maart 2020 11 u.
Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. Op donderdag 12 maart nam de federale regering een aantal maatregelen die sinds 14 maart van kracht zijn. Stad Vilvoorde past haar dienstverlening aan.

Er is geen reden tot paniek. Het is echter essentieel dat ieder zijn steentje bijdraagt om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken. Enkel op die manier kunnen we epidemie afremmen.

Dienstverlening stad Vilvoorde

Stad Vilvoorde schakelt, vanaf dinsdag 17 maart en voor de duurtijd van de maatregelen, over op werken op afspraak.

Dit houdt in dat je enkel voor dringende dienstverlening nog terecht kan na afspraak. Burgers die op afspraak komen, wordt gevraagd de maatregels in de wachtzaal rond social distancing na te leven.

Betalingen worden enkel nog via bancontact aanvaard.

De fotocabine in het administratief centrum Mattenkot is niet langer beschikbaar. Voor ID-foto's kan u op afspraak terecht bij professionele fotografen.

Er wordt gevraagd zoveel mogelijk enkel via telefoon of e-mail contact op te nemen. Het online e-loket blijft beschikbaar.

Een afspraak nemen, kan via volgende telefoonnummers:

Heb je niet-dringende attesten nodig, stel je bezoek dan uit. Heb je ziektesymptomen (hoesten, niezen en/of koorts), dan blijf je beter thuis. Enkel op die manier kunnen we stadspersoneel en bezoekers zo goed mogelijk beschermen.

Reeds vastgelegde huwelijksaanvragen verlopen als volgt: enkel het koppel kan aanwezig zijn. De plechtigheid omvat enkel de wettelijke procedure. Ceremonie en receptie kunnen onder de huidige maatregelen niet doorgaan.

De zitdagen in het administratief centrum Kursaal zijn geannuleerd op zijn minst tot 3 april. Het gaat hier om de zitdagen van de Huurdersbond, het Vlaams Woningfonds, de pensioendienst voor werknemers en zelfstandigen, FONS (Vlaamse Uitbetaler Groeipakket) en de zitdag voor gehandicapten.

De vrije toegang tot de Bibliotheek Vilvoorde blijft gesloten voor het publiek t.e.m. vrijdag 3 april. De uitleentermijn van alle materialen is automatisch verlengd t.e.m. 11 april.

We maken het mogelijk om boeken af te halen op afspraak na online reservatie via https://vilvoorde.bibliotheek.be/formulier/aanvraag-pakket. De Bibliotheek contacteert iedereen telefonisch om een persoonlijke afspraak te maken voor afhaling van hun pakket. Kom niet naar de bib zonder afspraak. Meer informatie krijg je via mail nadat je je online aanvraag indiende.

Alle activiteiten zijn geannuleerd en het gebruik van de publieke pc’s is niet mogelijk. Boeken binnenbrengen kan nog steeds via de inleverbus op de Grote markt nr. 9.

Social distancing in publieke ruimte

De maatregelen die sinds zaterdag 14 maart van kracht zijn hebben tot doel situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen.

Door het sluiten van heel wat plaatsen, merken we dat meer mensen samen optrekken op openbare plekken als pleinen en parken. We vragen ook hier de regels van social distancing strikt na te leven om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

In overeenstemming met de regels van de federale overheid zijn de buitenspeeltuinen in het Hanssenspark, park Drie Fonteinen en het Tyndalepark afgesloten tot minstens 3 april.

Vrijwilligerscentrale

De voorbije dagen lieten heel wat mensen weten dat ze klaar staan een steentje bij te dragen door anderen te helpen bij boodschappen, hond uitlaten,… De stad werkt daarom aan een actieplan om extra diensten te organiseren naar senioren en andere risicogroepen die dreigen geïsoleerd te geraken.

Van zodra deze werking op punten staat, wordt hier verder over gecommuniceerd.