Adreswijziging naar het buitenland als vreemdeling aangeven

Om de verwerking van uw dossier zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij om de nodige documenten over te maken aan vreemdelingen@vilvoorde.be. De dienst Burgerzaken zal contact met u opnemen.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u dit melden aan uw gemeente.

Na controle door een wijkagent of bevoegd ambtenaar wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres.

Voorwaarden

U verhuist effectief naar het buitenland.

Hoe bezorgen

U kunt de adreswijziging via e-mail bezorgen aan de dienst Burgerzaken.

U dient in uw mail volgende gegevens te noteren:

  • wie naar het buitenland zal verhuizen,
  • het adres in het buitenland.

Als bijlage neem je de identiteitsdocumenten van elk lid van het gezin boven de 12 jaar op.

Dienst Burgerzaken zal dan contact met u opnemen om al dan niet een afspraak in te plannen.