Aankomstverklaring

Een buitenlandse burger die voor maximaal drie maanden in ons land verblijft bij een persoon, moet zich binnen de 8 dagen na aankomst melden bij de dienst Burgerzaken. Zo kan hij in de stad waar hij verblijft een aankomstverklaring ophalen.


Wat?


Een aankomstverklaring (bijlage 3) is een document dat een niet EU-burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode in ons land verblijft.
Voor een EU-burger is dit een gelijkaardig document: een verklaring van aanwezigheid (bijlage 3ter).


Voorwaarden


Een aankomstverklaring is enkel bestemd voor buitenlandse burgers die voor een korte periode van maximaal 90 dagen in België verblijven (bijvoorbeeld als toerist, voor zaken of op familiebezoek), maar niet in een hotel of een pension.


Procedure


Je moet binnen de 8 dagen na aankomst in België een aankomstverklaring (voor een niet EU-burger) of verklaring van aanwezigheid (voor een EU-burger) afhalen in de stad waar je verblijft. Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf.


Meebrengen


De niet EU-burger komt naar de dienst Burgerzaken met:

  • een paspoort
  • 1 pasfoto
  • 4 euro.

Europese onderdanen bieden zich aan met:

  • een nationale identiteitskaart of paspoort
  • 1 pasfoto
  • 4 euro.

Er is een fotocabine beschikbaar in het administratief centrum Mattenkot.

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken vind je meer informatie over kort verblijf en een aantal formulieren (waaronder de tenlasteneming, bijlage 3 bis, die je recto verso moet afdrukken en invullen).