Aanmelden en inschrijven schooljaar 2021-2022

In Vilvoorde is de procedure en tijdslijn verschillend voor het basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs.

Eerst meld je je kind aan, pas daarna volgt een inschrijving.

Meer informatie over aanmelden en inschrijven in de Vilvoordse scholen voor schooljaar 2020-2021 kan je lezen op 'Naar school in Vilvoorde'.

ANNULATIE ONDERWIJSMARKT 2021


De onderwijsmarkt, gepland voor begin februari 2021, wordt omwille van Covid-19 voor ieders veiligheid niet georganiseerd.

Deze infobeurs is belangrijk voor kinderen en hun ouders om kennis te maken met de secundaire scholen van Vilvoorde en Machelen en hun studieaanbod. Daarnaast geeft het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) informatie over studiekeuze en het LOP (Lokaal Overleg Platform) over de procedure van aanmelden en inschrijven in het eerste jaar secundair onderwijs.

We bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn om iedereen alsnog voldoende te informeren zodat de overgang naar het secundair onderwijs zo goed mogelijk kan verlopen.

Hou daarom zeker de website www.naarschoolinvilvoorde.be in het oog.