Aanpassing verkeerscirculatie Aardebergstraat

Gepubliceerd op maandag 28 januari 2019 9.59 u.
In de Aardebergstraat zijn de afgelopen maanden rioleringswerken uitgevoerd door Aquafin. De bewoners van de Aardebergstraat werden op het rioleringsnet aangesloten, waardoor afvalwater niet meer vrij geloosd wordt.

Vanwege het smalle profiel van de straat besliste het college van burgemeester en schepenen om hier enkel nog plaatselijk verkeer toe te laten en het sluipverkeer richting Brussel te weren. Vanaf het einde van de werken – voorzien eind februari behoudens weerverlet – is de Aardebergstraat dan ook permanent ‘geknipt’. De paaltjes tussen het voetpad en de middenberm op de gemeentegrens met Brussel blijven. Voetgangers en fietsers kunnen de straat steeds geheel doorkruisen. Bewoners mogen hun auto de straat nog wel in- en uitrijden.

Andere automobilisten kunnen gebruik maken van de Indringingsweg en de de Tyraslaan om richting Brussel te rijden. Deze straten zijn immers voorzien op dit verkeer.

Barbara de Bakker, schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur is blij met de maatregel: “We sluiten weer een straat aan op het rioleringsnet, wat goed is voor de groene omgeving. Tegelijkertijd bestrijdt de stad het sluipverkeer dat de files op de Ring wil vermijden via de Romeinsesteenweg en de Streekbaan. We kiezen resoluut voor de zwakke weggebruikers en de bewoners van de Aardebergstraat.