Aansluiten als vereniging of organisatie bij de V-pas

Fijn! Hieronder geven we eerst de voorwaarden mee om lid te worden van de V-pas. Deelname verondersteld om de visie van de stad mee uit te dragen.

Aanbieders moeten erkend zijn als één van volgende categorieën of één van onderstaande erkenningen zo snel mogelijk aanvragen via de daartoe bestaande E-loketten:

  • erkend particulier initiatief,
  • erkende vereniging,
  • erkende professionele organisatie.

Verenigingen en organisaties dienen onderstaande richtlijnen te volgen:

  1. Er is binnen de organisatie een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in Vilvoorde.
  2. Aanbieders onderschrijven de visie dat ieder kind, ongeacht zijn socio-economische situatie recht heeft op deelname aan sport, cultuur en vrijetijdsaanbod en draagt deze visie uit in zijn dagelijkse werking.
  3. Aanbieders vragen bij inschrijvingen actief na of het kind of de jongere houder is van een Vilvoordse V-pas.
  4. Aanbieders kennen houders van een Vilvoordse V-pas een korting van 80% toe voor inschrijvingsgelden.
  5. Voor structureel aanbod gedurende een heel werkingsjaar, mag er geen maximum gezet worden op het aantal inschrijvingen met een Vilvoordse V-pas.
  6. Voor vakantie- en kampaanbod mag de aanbieder de inschrijvingen met een Vilvoordse Vrijetijdspas beperken tot 20% van het totale aanbod.
  7. Aanbieders ontvangen een tegemoetkoming van 40% van het inschrijvingsgeld via het Sociaal Huis.

Het volledige reglement kan je onderaan lezen.

Inschrijven kan via onderstaand E-loket.