Actief verduurzamen meergezinswoningen

Verduurzamen van het gebouwenpatrimonium door isolatie en reductie CO2-uitstoot.

Vilvoorde behoort tot de allereerste Vlaamse steden die toetraden tot een netwerk van intussen meer dan 1000 klimaatsteden. Energy Cities is één van de netwerken die het burgemeestersconvenant mee beheert. Via dat convenant engageren steden zich om hun CO2-uitstoot in de toekomst sterk te verminderen.

Reeds 6 459 Europese steden en gemeenten ondertekenden het burgemeestersconvenant met als doel het opstellen van een klimaatplan voor de eigen problematiek, en dit samen met lokale bedrijven, handelaars, middenveldorganisaties en burgers.

Vilvoorde ondertekende op 25 juni 2014 haar burgemeestersconvenant en deed voor de opmaak van haar klimaatactieplan beroep op het studiebureau Futureproofed/Tri.zone. Uit de 3 participatietrajecten die werden opgestart (interne stadsdiensten, burgers en pioniers) werden 36 maatregelen geformuleerd en berekend die moeten zorgen voor een CO2-reductie van 22,5%. Naast een gedetailleerde beschrijving van deze maatregelen en de acties en ideeën die deze maatregelen moeten ondersteunen, kan je in het klimaatactieplan ook de nulmeting, de visie en strategie voor 2030/2050 en het participatietraject terugvinden.

De 36 maatregelen maken duidelijk dat stad Vilvoorde voor grote uitdagingen wordt gesteld. Zonder een doorgedreven energierenovatie van een belangrijk deel van het gebouwenpatrimonium is de 20% doelstelling tegen 2020 moeilijk haalbaar.

Voordelen van verduurzamen:

 • een actieve bijdrage aan een duurzamer klimaat;
 • beter voorbereid op energietransitie;
 • lagere energielasten;
 • meer woongenot;
 • een positief effect op de marktwaarde en de verkoopbaarheid van de woning.

Dakisolatie en hoogrendementsglas weldra verplicht in woningen.

De Vlaamse overheid zet volop in op een energiezuiniger woningbestand in Vlaanderen, om zo de CO2-uitstoot omlaag te krijgen.

Vanaf 2020 moet iedere woning over de nodige dak- of zoldervloerisolatie beschikken, en binnen enkele jaren zal ook enkel glas niet langer mogen. Eigenlijk moeten woningen al sinds 2015 voldoen aan de dakisolatienorm, maar tot eind 2019 krijgt het huis of appartementsgebouw daarvoor een beperkt aantal strafpunten, waardoor de eigenaar nog de tijd heeft om het dak te isoleren. Vanaf 2020 worden er 15 strafpunten toegekend aan een woning zonder de nodige dakisolatie, met als gevolg dat het pand ongeschikt verklaard kan worden voor bewoning. De eigenaar moet dan de nodige werken uitvoeren om de woning in regel te brengen.

Ook voor enkel glas worden de regels strenger. Wie vanaf 2020 nog één of meerdere ramen met enkele beglazing heeft, riskeert bij een controle strafpunten te krijgen. Twee of meer van zulke ramen resulteert vanaf 2023 in 15 strafpunten en het mogelijk ongeschikt verklaren van de woning.

Meer informatie over isolatienormen vind je op wonenvlaanderen.be/verhuren.

Wil je weten of je woning aan de voorwaarden voldoet of welke stappen je moet zetten, kom dan vrijblijvend te rade in het administratief centrum Portaels, Portaelsstraat 7 te 1800 Vilvoorde.
Maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 16 uur of op afspraak. We maken je graag wegwijs in het aanbod van premies en subsidies, collectieve renovatielening voor VME die de financiële inspanning dragelijk maken om te voldoen aan de normen, opmaak EPC gemene delen en extra ondersteuning via kosteloze renovatiebegeleiding.

Burenpremie voor collectieve renovatieprojecten.

Stad Vilvoorde en energiehuis 3Wplus sluiten samenwerkingsakkoord ter ondersteuning van begeleiding isolatiewerken.

Als u uw woning energiezuinig wilt maken, kunt u samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. Een collectief renovatieproject wordt geleid door een projectbegeleider (BENOvatiecoach), die een groot deel van uw taken zal overnemen zodat u zelf minder moet doen. Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd.

In ruil krijgt de projectbegeleider een burenpremie. Als deelnemer krijgt u zelf geen burenpremie, maar hebt u wel recht op de premies van de netbeheerder. De projectbegeleider helpt u bij het aanvragen van deze premies.

Voorwaarden:

 • Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen die in dezelfde straat of gemeente (inclusief aanpalende gemeenten) gelegen zijn. Een woongebouw met minimaal 10 wooneenheden (bijvoorbeeld een appartementsgebouw), telt ook als een collectief renovatieproject.
 • De renovatie gaat over minstens 1 van de onderstaande energiebesparende maatregelen. Daarbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de gekozen premie (of van het ventilatiesysteem).
 • Per woning/appartement kunt u niet meer dan tweemaal inschrijven voor een collectief renovatieproject.
 • De taken van een projectbegeleider zijn onder andere:
  • optreden als centraal aanspreekpunt voor vragen en problemen;
  • advies verlenen en de woning doorlichten;
  • indicaties geven van de kosten van de werken en van de energiebesparing;
  • een gedetailleerd, gepersonaliseerd plan opmaken;
  • geschikte aannemers zoeken en prijzen vragen;
  • informeren over financieringsmogelijkheden;
  • helpen bij het aanvragen van de premies;
  • de renovatiewerken opvolgen.
 • De profielvereisten van een projectbegeleider zijn onder andere:
  • bouwkundige en technische kennis hebben;
  • inzicht hebben in het risico op lock-in bij gefaseerde investeringen en in de mogelijke oplossingen hiervoor;
  • op de hoogte zijn van financieringsmogelijkheden en financiële ondersteuningsmogelijkheden voor energiebesparende renovatiewerken;
  • commercieel neutraal zijn.

Procedure:

Inschrijven kan via natalie.geyskens@3wplus.be of benoveren@3wplus.be.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de 3Wplus projectbegeleider (BENOvatiecoach).

U kunt zich als deelnemer inschrijven op de website van uw netbeheerder Fluvius. Als er 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een projectbegeleider aangewezen. Wanneer er zich geen 10 deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven, zullen de netbeheerder en de gemeente zoeken naar een oplossing op maat.

Meer info: VEA - Burenpremie.

Nieuw in 2020: EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Vanaf 2022 zal er ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur.
Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken.
Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan al opgemaakt worden vanaf 2020!

Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Meer dan een derde van de Vlaamse gezinnen woont in een appartementsgebouw. Veel van deze (na-oorlogse) appartementsgebouwen zijn echter niet aangepast aan de huidige normen wat betreft energiezuinigheid. De nood om deze gebouwen grondig te renoveren is dan ook zeer groot.

Doordat meerdere eigenaars samen moeten beslissen over de nodige renovatie, door de aard van de werken en de onduidelijkheid wat best eerst wordt aangepakt, kan een renovatie van een appartementsgebouw soms complex zijn.

Het EPC van de gemeenschappelijke delen wil een instrument zijn om de eigenaars en de gebouwbeheerder wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om de energiezuinige renovatie op te starten. We willen in Vlaanderen immers een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050!

De gemeenschappelijke delen van het gebouw bevatten sowieso het dak, de buitenmuren en de vloer. Daarnaast behoren ook de vensters, de deuren en de verlichting van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimtes zoals deze van de inkomhal, de gang of een gedeelde (zit)ruimte, tot de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. Ook de aanwezige collectieve installaties voor verwarming en de productie van warm water uit het stooklokaal hieronder. Tenslotte worden ook de gegevens over de installaties voor zonne-energie opgenomen.

Op het EPC dat u laat opmaken voor de verkoop/verhuur van uw appartement staat een label, van A (zeer energiezuinig) tot F (niet energiezuinig).
Om verwarring te vermijden toont het EPC voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw geen label. 
Toch is er veel informatie af te lezen over de huidige energetische toestand van het gebouw, dankzij heldere kleurenbalkjes en symbolen die de energieprestatie van elk onderdeel van het gebouw tonen en hun situering t.o.v. de energiedoelstelling 2050.

Belangrijk zijn ook de aanbevelingen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Dit geeft de verschillende eigenaars van het gebouw op een snelle en eenvoudige manier inzicht in wat er nog moet gebeuren om het gebouw energetisch in orde te maken.

Wil je meer weten over gratis begeleiding en ondersteuning van een renovatiecoach of projectbegeleider, kom dan vrijblijvend te rade in het administratief centrum Portaels. Portaelsstraat 7 op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 16 uur of op afspraak.