Badge openbaar toilet

Stad Vilvoorde kent een toegangsbadge voor het gebruik van het openbaar toilet aan de Rooseveltlaan (Franklin) toe aan gehandicapten.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je bent een inwoner van Vilvoorde en voldoet aan één van de volgende voorwaarden

  • Je bent een rolstoelgebruiker.
  • Je hebt de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa of Interstystiële Cystitis.
  • Je hebt incontinentieproblemen van definitieve aard. 

Hoe kan je de badge aanvragen?

Je dient 5 euro waarborg te betalen voor de badge. Deze waarborg wordt terugbetaald bij het inleveren van de badge in goede staat.

Bij je aanvraag breng je een medisch attest of een ander officieel bewijs mee waaruit blijkt dat je:

    • ofwel rolstoelgebruiker bent,
    • ofwel de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa of Interstystiële Cystitis hebt,
    • ofwel incontinentieproblemen hebt van definitieve aard.