Openbaar onderzoek: bodemsaneringsproject “Gefaseerd bodemsaneringsproject: OVAM, Luchthavenlaan, Vilvoorde, deel oostelijke zone".