Bewonersgroepen

Wil je graag actief meewerken aan een propere, veilige en actieve wijk? Samen met andere wijkbewoners komen we als bewonersgroep regelmatig samen. We organiseren evenementen, doen we mee aan de lentepoets, en nog veel meer.

Stad Vilvoorde erkent één bewonersgroep per wijk en ondersteunt deze. Momenteel zijn er bewonersgroepen actief in de wijken:

  • Broek
  • Faubourg
  • Far-West

Werkingssubsidie erkende bewonersgroep

Het stadsbestuur wil erkende Vilvoordse bewonersinitiatieven financieel ondersteunen in hun werking op basis van kwaliteitscriteria.

De werkingssubsidie is onderverdeeld in vier onderdelen:

  • ledentoelage
  • Kwaliteitstoelage
  • organisatietoelage
  • en toelage voor maatschappelijk engagement.

Speelstraat aanvragen

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met een verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met de vermelding 'speelstraat'. In de speelstraten is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor spelende kinderen.

Tijdens de zomervakantie kan je straat een speelstraat worden. Uit een enquête bij de mensen in de straat moet blijken dat de meerderheid akkoord gaat. Daarna kan je een aanvraag als peter/meter doen via ons e-loket of via de dienst Preventie. Na goedkeuring sluiten de peters/meters van de speelstraat dan op bepaalde momenten de straat met nadarhekken af voor spelende kinderen.

Een aanvraag dien je in vóór de maand mei van het jaar waarin je de speelstraat wil organiseren.

Indien je voorstel goedgekeurd wordt, neemt de deskundige vrijwilligers-en participatiebeleid contact met je op en wordt er een afsprakennota opgesteld. De bewoners van de straat krijgen vervolgens een brief.