BraViO richt voorlopige Zorgraad op

Gepubliceerd op maandag 9 september 2019 10 u.
In 2017 startte de Vlaamse Regering een hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen, met als doel de gezondheidszorg en het welzijnswerk te versterken.

In 2017 startte de Vlaamse Regering een hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen, met als doel de gezondheidszorg en het welzijnswerk te versterken, beter te laten samenwerken en te komen tot een (meer) toegankelijke, effectieve, kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. Er werden in eerste instantie in Vlaanderen 60 eerstelijnszones (“ELZ”) afgebakend.

BraVio is één van die zones. BraViO staat voor “Brabant, Vilvoorde en Omgeving” en betreft de gemeenten Kampenhout, Machelen, Steenokkerzeel, Zemst en stad Vilvoorde.

Een “VeranderTeam” bereidde alles voor: overlegmomenten organiseren, de missie en visie en de waarden formuleren, kandidaturen voor de voorlopige Zorgraad inzamelen. Op 25 juni 2019 stemde een breed forum van ELZ-actoren in met de samenstelling van de voorlopige Zorgraad ELZ BraViO, bestaande uit betrokken en geëngageerde burgers en professionals. 

Voorstelling van de leden:

  • voor de lokale besturen en huizen van het kind: Sofie Bradt (Vilvoorde), Marc Dierick (Kampenhout), Geert Hellinx (Huizen van het Kind), Pascale Hoste (Machelen), Eva Langenus (Zemst), Ruud Van Calster (Steenokkerzeel);

  • voor Gezondheid: Christof Beullens (kinesitherapeuten), An Cleuren (ergotherapeuten en podologen), Emmanuel Declercq (psychologen), Kirsten Jaques (thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen), Audrey Van Branteghem (huisartsen en tandartsen), Lieve Victor (apothekers en diëtisten);

  • voor Welzijn: Linda De Bremme (Lokale Diensten Centra), Evelien DeJonghe (Gezins-en thuiszorg), Ilse Elshout (Soc. Dienst OCMW), Willy Heylen (CAW), Ine Schepers (Dienst Mij. Werk Ziekenfondsen), Gert Van Saet (Woonzorgcentra);

  • voor Personen met een Nood- en Ondersteuningsvraag: Annemie Van Aken (Similes), Hubert van den Bergh (mantelzorgers).

Op 26 september komt de (voorlopige) Zorgraad ELZ Bravio voor de eerste keer officieel samen. De leden van de (voorlopige) Zorgraad ELZ BraViO werken thans samen om voor het einde van het jaar een vzw op te richten en een eerste beleidsplan 2020-2021 te kunnen voorleggen.

De eerstelijnszones passen in een grotere hervorming van de eerstelijnszorg. De hervorming streeft naar een betere afstemming van gezondheids- en welzijnszorg en optimale samenwerking tussen lokale overheden, zorg- en hulpverleners.