Brugfigurenproject

Stad Vilvoorde wil de kloof tussen de leef- en de schoolomgeving van kinderen uit kansarme gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond dichten. Daarom startte de stad in schooljaar 2018-2019 het brugfigurenproject op.

Wat

De brugfiguur wil twee werelden dichter bij elkaar brengen: de school- en de thuiscontext. Zij zijn de schakel tussen de ouders en het schoolteam. Ouderparticipatie in het onderwijs is immers belangrijk om maximale leer- en groeikansen creëren voor alle kinderen.

Doel

Een nieuw partnerschapsmodel tussen ouders, kinderen en de school is de inzet van dit project. Ook betrekken we de buurt hierbij. Dit door enerzijds bewustzijn te creëren bij de schoolteams over de thuissituatie van kinderen en te werken rond hun beeldvorming over gezinnen. Anderzijds zijn de brugfiguren een vertrouwenspersoon voor elke ouder en kind, onafhankelijk van achtergrond of waarden. Ze zetten in op begrijpbaarheid en dus ook het vertrouwen in het onderwijs.

Actieplan

Momenteel werken 2 halftijdse brugfiguren onder de dienst gelijke kansen en zijn werkzaam op een van de uitgekozen basisscholen: Kaleido en basisschool De Groene Planeet. Verdere uitbreiding en invulling van het project voor de toekomst wordt door de dienst Gelijke kansen onderzocht.

De brugfiguren werken aan gemeenschappelijke doelstellingen maar ze doen dit elk met een concreet actieplan op maat van de school.