Brugfigurenproject

Stad Vilvoorde wil de kloof tussen de leef- en de schoolomgeving van kinderen uit kansarme gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond dichten. Daarom start de stad in schooljaar 2018-2019 het brugfigurenproject op.

Wat

De brugfiguur wil twee werelden dichter bij elkaar brengen: de school- en de thuiscontext. Zij zijn de schakel tussen de ouders en het schoolteam. Ouderbetrokkenheid in het onderwijs is immers belangrijk om maximale leer- en groeikansen creëren voor alle kinderen.

Doel

Een nieuw partnerschapsmodel tussen ouders, kinderen en de school is de aanpak van dit project. Ook betrekken we de buurt hierbij. Dit door enerzijds bewustzijn te creëren bij de schoolteams over de thuissituatie van kinderen en te werken rond hun beeldvorming over gezinnen. Anderzijds zijn de brugfiguren een vertrouwenspersoon voor elke ouder en kind, onafhankelijk van achtergrond of waarden. Ze zetten in op begrijpbaarheid en dus ook het vertrouwen in het onderwijs.

Drie halftijdse brugfiguren zijn aangeworven onder de dienst gelijke kansen en zijn werkzaam op een van de uitgekozen basisscholen: Kaleido, Sint-Jozef en stedelijke basisschool De Groene Planeet. Toekomstgericht streven we naar een uitbreiding van de brugfigurenwerking.

Actieplan

Het eerste semester zullen de brugfiguren vooral werken rond kennismaking met alle partners: de schoolwerking, het leerkrachtenteam, de leerlingen, hun ouders en de buurt. Samen met de school en de dienst gelijke kansen stellen de brugfiguren een actieplan op. Vanaf januari 2019 gaan de brugfiguren over tot concrete acties in hun basisschool. In dit gehele traject worden ze ondersteund door de dienst gelijke kansen.