Mobiel buurtsportaanbod

MELD EEN PROBLEEM OF DOE EEN SUGGESTIE

Tijdens de zomermaanden voorziet de stad een bijkomend aanbod aan sport- en spelinfrastructuur in de verschillende Vilvoordse wijken. Dit mobiele buurtsportaanbod bestaat uit:

 • 3 pannavelden
 • 2 streetsoccerkooien
 • ping pong tafel
 • calisthenics toestel
 • circusbakfiets Circ’vlo
 • Mobiel Overkophuis

Animatoren van tienerwerking Mish Mash staan tijdens de zomermaanden op vaste namiddagen op onderstaande locaties met sport- en spelmateriaal en zetten activiteiten op.

 • week van 26 juli
  - maandag: Broek,
  - dinsdag: Peutie,
  - woensdag: Houtem,
  - donderdag: Faubourg,
  - vrijdag: Far-West.

 • week van 2 augustus
  - maandag: Houtem,
  - dinsdag: Koningslo,
  - woensdag: Tyndale,
  - donderdag: Far-West,
  - vrijdag: Kassei.

 • week van 9 augustus
  - maandag: Houtem,
  - dinsdag: Koningslo,
  - woensdag: Tyndale,
  - donderdag: Far-West,
  - vrijdag: Kassei.

 • week van 16 augustus
  - maandag: Houtem,
  - dinsdag: Koningslo,
  - woensdag: Tyndale,
  - donderdag: Far-West,
  - vrijdag: Kassei.

 • week van 23 augustus
  - maandag: Houtem,
  - dinsdag: Koningslo,
  - woensdag: Tyndale,
  - donderdag: Far-West,
  - vrijdag: Kassei.

Vilvoorde Urban Park

Gebouw 21 (Asiat-site ingang via Kerkhofstraat) is tijdens de volledige maand augustus de hot-spot van de urban sports met boulder, freerunning, skate, step, pumptrack, boulder, trampoline en airbag. Dit attractiepark zal 7 dagen op 7 van 15 tot 20 uur gratis toegankelijk zijn voor alle Vilvoordse jongeren.

Mobiel Overkophuis

Jongerenwerkers van het JAC (Jongeren Aanbod van het CAW) voegen zich regelmatig bij de animatoren. Stad Vilvoorde stelt hiervoor een mobiele gespreksunit ter beschikking die eveneens van wijk tot wijk zal trekken. In deze unit kunnen jongeren terecht met eender welke vraag, is er de mogelijkheid om in dialoog te treden met een JAC-welzijnswerker en kan men informatie raadplegen over het reguliere vrijetijds- en hulpverleningsaanbod. Daarnaast zullen de aanwezige welzijnswerkers van het JAC actief in verbinding treden met jeugd in de publieke ruimte en een luisterend oor bieden waar nodig. Op die manier wil stad Vilvoorde het mentaal welzijn van jongeren verhogen en welzijn een duidelijke plek geven in het mobiel buurtsportaanbod.

Deze samenwerking tussen jeugdwerkers en JAC-jongerenwerkers is een voortraject van het toekomstige OverKop-huis in Vilvoorde. Het geplande OverKop-huis zal een fysieke ontmoetingsplek op de Asiat-site zijn waar jeugdwerkers een vrijetijdsaanbod creëren. Jeugdhulpverleners zullen er gelijktijdig aanwezig zijn om het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken. Dit doen ze onder andere door een luisterend oor te bieden, gericht door te verwijzen, eerstelijns psychologische hulp te verzorgen en psycho-educatieve vormingen aan te bieden. We hopen dat jongeren via de mobiele zomerwerking vertrouwd raken met het OverKop-gebeuren en makkelijker een weg tot ondersteuning vinden.

Circusbakfiets Circ’vlo

Circusschool Circolito heeft een Circusbakfiets aangekocht via middelen van het Nike Community Impact Fund. Deze bakfiets trekt tijdens de zomermaanden eveneens van wijk naar wijk en van pleintje naar pleintje met circusmaterialen en een mobiel parkour waarop freerunning beoefend kan worden. Circolito voorziet ook lesgevers die gratis circus- of parkourinitiaties geven.

MELD EEN PROBLEEM OF DOE EEN SUGGESTIE