dienst Deradicalisering

De dienst Deradicalisering werkt het deradicaliseringsbeleid van stad Vilvoorde uit. Dit beleid omvat:

  • de preventie van radicalisering;
  • aanpak via partneroverleg en gepersonaliseerde trajecten voor mensen die opvolging nodig hebben;
  • en de opbouw van lokale expertise.

Onder aansturing van de lokale integrale veiligheidscel (LIVC) werkt de deradicaliseringsambtenaar nauw samen met de burgemeester, de lokale politie en andere partners (scholen, sociale sector, hulpverleners, … ) De deradicaliseringsambtenaar stuurt ook de ‘projectmedewerker sensibilisering’ aan. Die werkt rond de sensibilisering van radicalisering, helpt vormingen organiseren, ondersteunt scholen en dergelijke.

Waarvoor kan je bij ons terecht?