dienst Jeugd

De dienst Jeugd voert het Vilvoordse jeugdbeleid uit en ondersteunt het Vilvoordse jeugdwerk. Daarnaast vult ze het bestaande jeugdwerk aan met doelgroepgerichte activiteiten zoals speelpleinwerking, jeugddag, tienerwerking Teen Spirit en Mish Mash.

Het organiseren en begeleiden van inspraak via de jeugdraad is een andere belangrijke taak. De dienst verzorgt eveneens het secretariaat voor deze jeugdraad.

Op de jeugddienst is er een infotheek aanwezig, bestaande uit een folderrek, affichewand en verzameling boeken, uitgaven, … Verantwoordelijken uit het jeugdwerk kunnen deze info kosteloos uitlenen of ter plekke raadplegen. Andere jongeren kunnen langskomen voor info voor schoolwerkjes.