dienst Lokale Economie

Het Vilvoords lokaal economisch beleid richt zicht op de detailhandel (inclusief horeca), de ambulante handel, de KMO’s en grotere ondernemingen. In het kader van handelskernversterking stelt de dienst verscheidene acties op, vertaald in een detailhandelplan.

Deze dienst zet acties op om leegstaande bedrijfspanden en bedrijfskavels opnieuw te vermarkten en ontwikkelt ruimtes om te ondernemen. Dat is haar sleuteltaak. Voor nieuwe bedrijven die zich in Vilvoorde wensen te vestigen, wordt er in de komende jaren (bijkomende) ruimte om te ondernemen in de stad ontwikkeld en aangeboden.

Daarnaast volgt de dienst de afgifte van exploitatievergunningen voor horecazaken op en behandelt de aanvragen voor terrassen en andere innames van het openbaar domein voor handelsactiviteiten.

Ook de organisatie van de wekelijkse markten, kermissen, het marktgedeelte van de jaarmarkt, rommelmarkten en andere vormen van ambulante handel verzorgt deze dienst.

De dienst neemt tot slot het secretariaat van de middenstandsraad waar.