dienst Milieu

Deze dienst Milieu is je centrale aanspreekpunt voor vragen over Proper Vilvoorde en als meldpunt voor klachten over het leefmilieu. Ze ondernemen acties tegen overlast, zoals de sterilisatie van zwerfkatten. Op de dienst Milieu bevindt zich tevens het secretariaat van de milieuraad.

Deze dienst behandelt milieuvergunningsaanvragen, overtredingen tegen de milieuwetgeving en evalueert de milieukwaliteit van de stad. Ook subsidieaanvragen en het coördineren van acties rond duurzaamheid behoren tot de taken van deze dienst. Daarnaast kan je er terecht met vragen over natuurbeleid.