dienst Preventie

De dienst Preventie ondersteunt het veiligheidsbeleid via het SVPP en zet in op toezicht in het straatbeeld via de gemeenschapswachten.

De stedelijke preventiecampagnes rond overlast en veiligheid worden door de dienst Preventie mee begeleid.

Daarnaast zet de dienst in op buurt-, wijk- en vrijwilligerswerking en organiseert ze het straathoekwerk.

De dienst Preventie zorgt ten slotte voor participatie op wijkniveau via de wijkcontracten.