dienst Sport

De dienst coördineert het sportgebeuren in Vilvoorde. Ze staat in voor het dagelijkse beheer van de stedelijke sportinfrastructuur en ondersteunt de Vilvoordse sportclubs. De verhuur van de sportaccommodaties, het opvolgen van de erkenningsprocedure en de verdeling van de beleids- en impulssubsidies maken ook deel uit van haar takenpakket. Organiseren en begeleiden van inspraak via de sportraad is een andere belangrijke taak. De dienst verzorgt eveneens het secretariaat voor deze sportraad.

Dienst Sport voert promotie voor sportactiviteiten en organiseert zelf ook sportpromotionele activiteiten zoals een aantal kleuter- en omnisportkampen en lessenreeksen, triatlon, start to triatlon, de scholenveldloop, de kampioenenviering, sportonderscheidingen met het sportjuweel.