dienst Veiligheid

De dienst Veiligheid coördineert het veiligheidsbeleid van de stad.

De dienst ontfermt zich over de opdrachten rond individuele begeleiding:

  • partnertafel en trajectbegeleiding in het kader van deradicalisering,
  • de GAS-bemiddeling en begeleiding van de alternatief gerechtelijke maatregelen (AGM).

Ook de opdrachten rond bestuurlijke handhaving worden door de dienst Veiligheid opgenomen.