Naar inhoud

dienst financiën

De dienst financiën ondersteunt de stadsdiensten bij de opmaak van het meerjarenplan en het budget, bij de budgettaire opvolging van het budget en de verwerking van alle inkomende facturen van de stad. Tevens staat deze dienst in voor de opmaak van de fiscale reglementen, het behandelen van de bezwaarschriften inzake stedelijke belastingen, het opmaken van de uitgaande facturen van de stad en het voeren van controle en toezicht op de budgetten en rekeningen van de diverse kerkfabrieken.

De dienst financiën voert ook de budgettaire en algemene boekhouding van het autonoom gemeentebedrijf.

Dienstgerelateerde onderwerpen

Contact

dienst financiën

OCMW-gebouw, Kursaalstraat 40
1800 Vilvoorde


tel. 02 257 98 70
fax 02 257 98 09

Openingstijden

  • maandag, donderdag, vrijdag: van 9 tot 12 uur;
  • dinsdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur;
  • woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Op maandag- en donderdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur.

Meer info