Naar inhoud

dienst personeel

stadhuis

De dienst personeel beheert de personeelsdossiers van alle stadspersoneelsleden, met uitzondering van het onderwijzend personeel. Het takenpakket van deze dienst bestaat uit de behandeling van alle personeelsaangelegenheden, gaande van het binnenkomen in de organisatie (selectie, aanwervingexamens, onthaal), het functioneren en het doorgroeien in de organisatie (functionele loopbaan, plannings- en functioneringsgesprekken, evaluaties, uitreiking eretekens, bevorderingsexamens, contractaanpassingen, vorming, …), tot het verlaten van de organisatie (pensionering, einde contract, ontslag, …).

De dienst houdt daarnaast voor alle personeelsleden talrijke administratieve gegevens bij en verwerkt ze ook (vakantie, ziekte, vormingsuren, overuren, bijzondere prestaties, arbeidsongevallen,tijdsregistratie, toegangscontrole, …). De volledige loonverwerking van alle personeelsleden wordt hier verzorgd. De dienst is tevens contactpersoon voor de gemeenschappelijke sociale dienst.

Dienstgerelateerde onderwerpen

Contact

dienst personeel

stadhuis, Grote Markt
1800 Vilvoorde


tel. 02 255 45 60
fax 02 255 47 81

Openingstijden

  • maandag, donderdag, vrijdag: van 9 tot 12 uur;
  • dinsdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur;
  • woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Op maandag- en donderdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur.

 

Van 9 juli tot en met 24 augustus 2018 zijn de stadsdiensten geopend: maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag en woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Van 9 juli tot en met 24 augustus 2018 is het magazijn van de uitvoeringsdiensten geopend: maandag en donderdag van 9 tot 11.30 uur. Dinsdag en woensdag: van 9 tot 11.30 uur en 12.15 tot 15 uur. Vrijdag:

van 9 tot 12 uur.