Naar inhoud

dienst onderwijs

administratief centrum Mattenkot

De dienst onderwijs is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de personeelsadministratie van de stedelijke scholen. Deze scholen richten basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) en buitengewoon secundair onderwijs in. Daarnaast is er ook kunstonderwijs.
De dienst staat ook in voor de voorbereiding en uitvoering van het financieel en materieel beleid (budget, deel bestellingen, deel facturatiebeheer, aanbestedingen, …) van deze scholen...

De dienst verstrekt informatie aan de bevolking in verband met onderwijs en verzorgt en beheert de dossiers die betrekking hebben op onderwijsaangelegenheden (schoolraden, onderhandelingscomité, welzijn en preventie, ...).

Dienstgerelateerde onderwerpen

Contact

dienst onderwijs

administratief centrum Mattenkot, Lange Molensstraat 44
1800 Vilvoorde


tel. 02 255 79 80
fax 02 255 47 84

Openingstijden

  • maandag, donderdag, vrijdag: van 9 tot 12 uur;
  • dinsdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur;
  • woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Op maandag- en donderdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur.

Meer info