Naar inhoud

dienst jeugd

administratief centrum Mattenkot

De dienst jeugd is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Vilvoordse jeugdbeleid en heeft als belangrijkste taak de ondersteuning van het Vilvoordse jeugdwerk. Daarnaast vult ze het bestaande jeugdwerk aan met doelgroepgerichte activiteiten zoals speelpleinwerking, jeugddag, tienerwerking Teen Spirit en Mish Mash.

Organiseren en begeleiden van inspraak via de jeugdraad is een andere belangrijke taak. De dienst verzorgt eveneens het secretariaat voor deze jeugdraad.

Op de jeugddienst is er een infotheek aanwezig, bestaande uit een folderrek, affichewand en verzameling boeken, uitgaven, …. Verantwoordelijken uit het jeugdwerk kunnen deze info kosteloos uitlenen of ter plekke raadplegen. Andere jongeren kunnen langskomen voor info voor schoolwerkjes.

Dienstgerelateerde onderwerpen

Contact

dienst jeugd

administratief centrum Mattenkot, Lange Molensstraat 44, 1800 Vilvoorde


tel. 02 255 79 70
fax 02 255 47 84

Openingstijden

  • maandag, donderdag, vrijdag: van 9 tot 12 uur;
  • dinsdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur;
  • woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Op maandag- en donderdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur.

Meer info