Naar inhoud

dienst ruimtelijke ordening

administratief centrum Portaels

Het beleidsdomein ruimtelijke ordening omvat drie grote onderdelen: planologisch beleid, vergunningenbeleid en handhavingsbeleid.

De dienst zorgt voor de opmaak en herziening van het ruimtelijk structuurplan en de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en behandelt stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen. Ook bouwovertredingen worden hier vastgelegd en opgevolgd. De dienst heeft een handhavingsambtenaar die de strijd aangaat tegen de onvergunde opsplitsing van eengezinswoningen.
De dienst neemt ook het secretariaat van de GECORO waar.

Dienstgerelateerde onderwerpen

Contact

dienst ruimtelijke ordening

administratief centrum Portaels, Portaelsstraat 7
1800 Vilvoorde


tel. 02 255 47 10
fax 02 255 47 85

Openingstijden

  • maandag, donderdag, vrijdag: van 9 tot 12 uur;
  • dinsdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur;
  • woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Op maandag- en donderdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur.

Meer info