Naar inhoud

dienst milieu

administratief centrum Portaels

De dienst milieu behandelt milieuvergunningsaanvragen, overtredingen tegen de milieuwetgeving en evalueert permanent de milieukwaliteit op het grondgebied van de stad.

De dienst behandelt verscheidene subsidieaanvragen en coördineert acties rond duurzaamheid die gericht zijn naar de eigen stadsdiensten, scholen, handelaars, verengingen en de bevolking in het algemeen. In het kader van Proper Vilvoorde fungeert de als centraal aanspreekpunt. De dienst is ook het meldpunt voor klachten die betrekking hebben op het leefmilieu en neemt acties op rond overlastfenomenen zoals de sterilisatie van zwerfkatten.

Op de dienst bevindt zich tevens het secretariaat van de milieuraad. Ook voor vragen over het natuurbeleid kan je bij de dienst Milieu terecht.

Dienstgerelateerde onderwerpen

Contact

dienst milieu

administratief centrum Portaels, Portaelsstraat 7
1800 Vilvoorde


tel. 02 255 47 30
fax 02 255 47 85

Openingstijden

  • maandag, donderdag, vrijdag: van 9 tot 12 uur;
  • dinsdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur;
  • woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Op maandag- en donderdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur.

Meer info