Naar inhoud

dienst openbaar domein en mobiliteit

De dienst bundelt het mobiliteitsbeleid, openbare werken en het beheer en onderhoud van het openbaar domein. Op het vlak van mobiliteit volgt de dienst mobiliteitsvraagstukken op, zorgt voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan en coördineert het parkeerbeleid en beheert de parkeerconcessie.

Op deze dienst worden, naast eigen investeringen voor de (her)aanleg van openbaar domein, inclusief de structurele vernieuwing van voetpaden, ook projecten binnen Vilvoords grondgebied opgevolgd van andere bouwheren zoals het Vlaams gewest, Waterwegen en Zeekanaal NV of private verkavelaars. Ook de procedures voor aanpassingen of introduceren van rooilijnen en voor de naamgeving van nieuwe straten worden op deze dienst verzorgd.

Alle reguliere onderhoudswerken aan het openbaar domein en de wegensignalisatie worden hier opgevolgd, waaronder ook vernieuwingen van asfalteringen en slemwerken. Alle klachten over het openbaar domein worden opvolgd en geremedieerd. De dienst behandelt tevens de vergunningen voor nutsbedrijven om werken uit te voeren op openbaar domein, de aanvullende reglementen met betrekking tot de politie van het wegverkeer en voert deze reglementen uit op het terrein door middel van de juiste verkeerssignalisatie. Deze dienst beheert ook het straatmeubilair (zitbanken, vuilnisbakken, bushokjes,…).

Een andere kerntaak omhelst het onderhoud van het openbaar domein in al zijn facetten, gaande van groenonderhoud tot openbare reiniging en het schoon maken van straatmeubilair en het onderhoud van de begraafplaatsen. De dienst staat ook in voor de planning en uitvoering van de sneeuw- en ijzelbestrijding.

Tenslotte beheert de dienst de speeltuigen, zowel op openbaar domein als in de scholen - zowel aankoop, plaatsing, onderhoud, als veiligheidscontrole – en organiseert de dienst jaarlijks een bloemenmarkt en de dag van het park.

Dienstgerelateerde onderwerpen

Contact

dienst openbaar domein en mobiliteit

dienst openbaar domein en mobiliteit - beheer
administratief centrum Portaels, Portaelsstraat 7
1800 Vilvoorde
tel.: 02 255 47 70
fax: 02 255 47 85

dienst openbaar domein en mobiliteit - investeringen
administratief centrum Portaels, Portaelsstraat 7
1800 Vilvoorde
tel.: 02 255 47 60
fax: 02 255 47 85

dienst openbaar domein en mobiliteit - wijkonderhoud
uitvoeringsdiensten site Asiat, Buyssestraat (Cyriel) 25
1800 Vilvoorde
tel.: 02 255 46 00
fax: 02 255 47 86


Openingstijden

  • maandag, donderdag, vrijdag: van 9 tot 12 uur;
  • dinsdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur;
  • woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Op maandag- en donderdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur.

Meer info