Dorent

Dorent is een gebied gelegen ten noorden van de Woluwelaan, tussen de Zenne en de grens met Zemst. Dit gebied heeft mede door vroegere natuurinrichtingsprojecten in Zemst een belangrijke natuurwaarde verkregen en is een van de weinige grote open ruimten in een verstedelijkt gebied. De stad Vilvoorde wil in de toekomst ook het stuk van Dorent dat op haar grondgebied ligt, opwaarderen in samenspraak met de buurgemeente Zemst.