Camping Vilvordia

De aankoop van de kasteeldomeinen rond Drie Fonteinen, die als “groene long” een tegengewicht boden tegen de (lucht)vervuiling van de industrie in de stad, stond al sinds het Interbellum op de agenda van stad Vilvoorde. Nadat twee eerdere pogingen echter niets hadden opgeleverd, slaagde het stadsbestuur uiteindelijk bij haar derde poging in 1956 in haar opzet. Het domein ‘Drie Fonteinen’, waartoe op dat moment ook het domein ‘Fontigny’ behoorde, werd overgekocht van de ‘Société Immobiliaire du Marly’ nadat eerder al het domein ‘L’Ecluse’ werd overgekocht van de familie Campion. Dat de derde poging in 1956 wel succesvol was, had alles te maken met ... Expo ’58.

Stad Brussel had namelijk ook interesse in de domeinen en vatte het plan op om deze voor de duur van het event in te richten als verblijfplaats voor bezoekers van Expo ’58. Nadien zouden de domeinen bovendien zelfs omgevormd worden tot begraafplaats. Gealarmeerd door deze berichten, zette Vilvoorde alles op alles om de Brusselse plannen te verhinderen. En met succes. Voor het eerst in de geschiedenis opende het park Drie fonteinen op 29 mei 1956 de deuren voor het grote publiek.

Ter compensatie voor de verhinderde Brusselse plannen beloofde Vilvoorde wel om in het park bezoekers van de wereldtentoonstelling op te vangen, wat resulteerde in de oprichting van ‘Camping Vilvordia’. De camping bleek zo’n succes dat ze ook na Expo ’58 bleef bestaan en pas in 1984 haar deuren sloot. Tienduizenden toeristen hadden op dat moment hun vakantie doorgebracht in ons stadspark. De ‘Kampingdreef’ in het park is tot op de dag van vandaag een stille getuige van dit merkwaardige verleden.