Sterke vrouwen

Jeanne Félicité Van Volxem erfde als jonge vrouw op het einde van de 19e eeuw het kasteel ‘Drie Fonteinen’. Enkele jaren voordien was ze in het huwelijksbootje gestapt met Alfred Orban, een telg uit een zeer vooraanstaande familie van politici en bedrijfsleiders. Hoewel vooral haar man bekendheid verwierf, was het wel degelijk deze sterke vrouw die het domein grondig van uitzicht deed veranderen.

Naast ‘Drie Fonteinen’ kocht Van Volxem nog twee aangrenzende kasteeldomeinen, namelijk ‘Fontigny’ en ‘L’Ecluse’. Deze twee kastelen en bijhorende tuinen verschenen in de loop van de 18e en 19e eeuw langsheen de oevers van het kanaal. Door bovendien de resterende gronden op te kopen die tussen de verschillende kasteeldomeinen lagen, creëerde Van Volxem voor het eerst, zij het slechts kortstondig, één groot eengemaakt domein.

Niet alleen werd het domein uitgebreid en eengemaakt, er ontstond ook een ware bouwwoede. De oudere bijgebouwen maakten plaats voor modernere varianten. Zo kwamen onder meer het neerhof, de oranjerie, het ruiterijcomplex en de Franse tuin allen op initiatief van Van Volxem tot stand. Het was met andere woorden een sterke vrouw die de basis heeft gelegd voor het Park Drie Fonteinen zoals wij het vandaag kennen.