Renovatie Duchéhof

Het Duchéhof, klaar voor de volgende 100 jaar!

De komende maanden en jaren wordt het Duchéhof (Maurits) opgewaardeerd. Leegstaande sociale woningen worden op korte termijn gesloopt en hier komen later nieuwe woningen. Andere leegstaande sociale woningen worden behouden en later gerenoveerd. Ook komt er een heuse bouwblokrenovatie; de stad zal investeren in de collectieve begeleiding (zowel technisch als financieel) van private eigenaars met renovatieplannen. Daarnaast komen er regels rond de manier waarop de woningen in en rond Duchéhof gerenoveerd kunnen worden. Op die manier bewaken we het uiterlijk van de wijk.

Contactgegevens