Een vergunning aanvragen

Alvorens u een vergunningsaanvraag indient, vragen wij u de evenementenmatrix te doorlopen die door het Vlaamse Gewest werd ontwikkeld. 
Vervolgens moet u de gegenereerde eventscan downloaden en als bijlage uploaden bij de aanvraag in het evenementenloket.
U vindt tevens onderaan de pagina een checklist om de scan vlot te doorlopen.
De evenementenmatrix vindt u hier terug: www.covideventriskmodel.be.

Organiseer je als burger of organisator een activiteit die (deels) op publiek terrein plaatsvindt en/of mogelijk voor extra hinder zorgt (bv. luide muziek, extra verkeer of veel bezoekers)? Dan moet je hiervoor een aanvraag indienen.

Via het evenementenloket kan je op een vlotte manier toestemming aanvragen. Een geluidsvergunning, toestemming tot bezetting van het openbaar domein, parkeerverbod en rijverbod worden allemaal via je aanvraag in het evenementenloket geregeld.

Bekijk zeker ook eens de belangrijke info voor organisatoren en maak gebruik van onze checklist om je evenement te organiseren.

Download hier ten slotte de voorwaarden van de brandweer ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen.