Heraanleg Lange Molensstraat en Tuchthuisstraat

De Tuchthuisstraat is een belangrijke verbinding in Vilvoorde en vormt de link tussen het Heldenplein en het Kanaalpark. Momenteel is de straat te sterk gefocust op de maat van autogebruikers. Met de heraanleg voorziet stad Vilvoorde ruimte voor de zwakke weggebruikers en dankzij extra groenzones krijgt de straat een parkkarakter dat aansluit bij het Kanaalpark.

Voortgang van het project

Het voorstel om de voetpaden in de Lange Molensstraat en Tuchthuisstraat te verbreden werd in 2018 door een studiebureau onderzocht. Deze studie wijst de mogelijkheden uit voor concrete ontwerpen.

Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen eind 2018.

De heraanleg zal starten in de zomer van 2022.

De groene verbinding realiseren we door het schuin parkeren te vervangen door langsparkeren aan de overzijde van de straat. De vrijgekomen ruimte verandert in een groene wandelpromenade met zitgelegenheid en spelelementen.

Om de verbinding met het Heldenplein te versterken komt er in de plaats van het bestaande podium op de hoek van de Rondeweg en Tuchthuisstraat een schuin vlak. Dit vlak verbindt het wandelpad langs de Zenne met de Tuchthuisstraat. Op deze groene helling komen zittreden in beton. De huidige trappen verschuiven naar de start van de nieuwe wandelpromenade.

De Vlaamse Waterweg renoveert tegelijkertijd de Tuchthuisbrug.

De volledige nota is terug te vinden onderaan de pagina. De plannen kunnen na afspraak ingekeken worden bij de dienst Openbaar Domein en Mobiliteit.