Internationaal paspoort afhalen

MAAK EEN AFSPRAAK

 • Wanneer u het internationaal paspoort aanvraagt, krijgt u een aanvraagformulier mee. Neem dit formulier mee bij het afhalen van het paspoort.
 • Indien u bij de aanvraag uw mailadres of telefoonnummer hebt doorgegeven, zal u per mail of SMS noor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken verwittigd worden van zodra het paspoort in ons bezit.
 • Na deze melding kan u via bovenstaande knop een afspraak inplannen om uw paspoort af te halen.


Belgen in het buitenland


Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden (enkel normale of dringende procedure - de superdringende procedure is niet mogelijk).

Op doorreis door België kunnen ze ook terecht bij het gemeentebestuur:

 • van hun laatste officiële woonplaats in België,
 • van hun geboorteplaats in België (indien nooit gewoond in België),
 • van een Belgische gemeente naar keuze (indien nooit gewoond en niet geboren in België).


Wat meebrengen


Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:

 • uw identiteitskaart,
 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen. Indien u ouder bent dan 6 jaar dan kan deze ook gemaakt worden in het administratief centrum Mattenkot. Gelieve dan wel de juiste afspraak in te plannen.
 • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.

Als u al een paspoort had, dan neemt u ook het oude paspoort mee. Was uw paspoort verloren of gestolen, dan brengt u het attest van verlies (te verkrijgen bij de gemeente) of het attest van diefstal mee (te verkrijgen bij de politie).

Bij het afhalen van het paspoort moet u het volgende meenemen:

 • uw identiteitskaart,
 • uw oude/vervallen reispas (indien van toepassing),
 • uw aanvraagformulier.


Kostprijs


Paspoorten volwassenen:

 • gewone procedure: 97 euro
 • dringende procedure: 306 euro
 • hoogdringende procedure: 366 euro

Paspoorten minderjarigen:

 • gewone procedure: 56 euro
 • dringende procedure: 254 euro
 • hoogdringende procedure: 314 euro

MAAK EEN AFSPRAAK