Je bent een familielid van een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die begunstigde is van het terugtrekkingsakkoord en je verbleef voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020) niet in België.

MAAK EEN AFSPRAAK

Let op!

Je hebt al een brief van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie ontvangen om een nieuwe verblijfskaart aan te vragen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. De M-kaarten kunnen vanaf heden aangevraagd worden. De N-kaarten zijn echter nog niet beschikbaar. Op het moment dat de N-kaarten aangevraagd kunnen worden zullen wij het hier vermelden.

Als je huidige verblijfskaart binnenkort vervalt kan je wel een afspraak maken voor een vervangend document.

Je brengt mee


Rechtstreekse familieleden:

 • Je geldig paspoort of je geldige identiteitskaart.
 • Een uittreksel uit het strafregister dat maximum zes maanden oud is.
 • Bewijs van verwantschap of partnerschap met de onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die begunstigde van het terugtrekkingsakkoord is.
  • Voor echtgenoten of gelijkgestelde partners: de huwelijksakte of het bewijs van geregistreerd partnerschap – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler – of indien dit onmogelijk is enig ander geldig bewijs;
  • Voor wettelijke partners: het bewijs van het wettelijk geregistreerd partnerschap – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler – en het bewijs van duurzame en stabiele relatie (bewijs dat men voor de aanvraag gedurende minstens één jaar heeft samengewoond of bewijzen dat men elkaar reeds twee jaar kent en regelmatig contact houdt (brieven, mails, telefoon en minimum drie ontmoetingen voorafgaand aan de aanvraag voor een totaal van 45 dagen) of de geboorteakte van een gemeenschappelijk kind);
 • Voor feitelijke partners; een recent bewijs van burgerlijke staat en het bewijs van duurzame relatie (het is aangeraden te bewijzen dat je voor de aanvraag gedurende minstens één jaar hebt samengewoond of dat je elkaar reeds twee jaar kent en regelmatig contact houdt (brieven, mails, telefoon en minimum drie ontmoetingen voorafgaand aan de aanvraag voor een totaal van 45 dagen) of dat je samen een kind hebt);
  • Voor descendenten jonger dan 21 jaar : geboorteakte of adoptieakte – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler – en voor minderjarige kinderen het bewijs van recht van bewaring;
  • Voor descendenten ouder dan 21 jaar: geboorte- of adoptieakte – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler –, het bewijs van “ten laste zijn” (attest van onvermogen (bewijs dat je geen inkomen hebt en geen onroerende goederen bezit in het land van herkomst), bewijzen van stortingen in het verleden ten gunste van de aanvrager, bewijzen van inkomen van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord, bewijs dat je niet ten laste bent van het OCMW (zowel voor de aanvrager als voor de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord).
  • Voor ouders van minderjarige kinderen: geboorteakte van je kind, bewijs dat je kind “ten laste” is (bewijs van je inkomen) en bewijs van ziekteverzekering
  • Voor ouders van meerderjarige kinderen: geboorteakte of adoptieakte – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler –, bewijs van “ten laste zijn” (attest van onvermogen (bewijs dat je geen inkomen hebt en geen onroerende goederen bezit in het land van herkomst), bewijzen van stortingen in het verleden ten gunste van de aanvrager, bewijzen van inkomen van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord, bewijs dat je niet ten laste bent van het OCMW (zowel voor de aanvrager als voor de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord).

Bewijs dat de familieband of het duurzaam partnerschap reeds bestond voor het einde van de overgangsperiode (m.u.v. de kinderen geboren of geadopteerd na het einde van de overgangsperiode).