Je bent een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk of je bent een familielid van een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk en je hebt een geldige elektronische vreemdelingenkaart type E, E+, F, F+ of een bijlage 8 of 8 bis.

MAAK EEN AFSPRAAK

Let op!

Je hebt al een brief van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie ontvangen om een nieuwe verblijfskaart aan te vragen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. De nieuwe verblijfskaarten zullen echter ten vroegste vanaf eind januari beschikbaar zijn. Gelieve pas vanaf 1 februari 2021 een afspraak te maken voor de aanvraag van M-kaart of N-kaart.

Als je huidige verblijfskaart vervalt voor die datum kan je wel een afspraak maken voor een vervangend document.

Je brengt mee


  • Je verblijfsdocument.
  • Je geldig paspoort of je geldige identiteitskaart.
  • Een uittreksel uit het strafregister (niet voor minderjarige kinderen) dat maximum zes maanden oud is. Je kan een Belgisch uittreksel uit het strafregister aanvragen via het e-loket.

Wij raden je aan om de nieuwe verblijfsaanvraag voor het hele gezin op hetzelfde moment in te dienen. Zorg er wel voor dat je bij het maken van de afspraak het aantal personen aanduidt waarvoor je een afspraak wenst.