Kadervormingssubsidie

KADERVORMINGSSUBSIDIE AANVRAGEN

Volg je een animatorcursus of een andere cursus om je deskundigheid in het jeugdwerk te verbeteren? Dan kan je een deel van je lesgeld terugvragen aan stad Vilvoorde.

Wie kan deze subsidie aanvragen?


  • Ben je minimum 16 jaar oud?
  • Ben je lid van een erkende jeugdorganisatie werkzaam in Vilvoorde of vertegenwoordiger in de jeugdraad?
  • En heb je een relevante cursus gevolgd?

Dan kan je de kadervormingssubsidie aanvragen.

Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen?


Je kan de subsidie aanvragen voor het volgen van animatorcursussen of andere cursussen die relevant zijn voor je taak in de jeugdraad of de jeugdvereniging.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van deze subsidie?


  • De cursus moet erkend zijn door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de Vlaamse Gemeenschap.
  • Je moet een deelnameattest kunnen voorleggen en het ten laatste 6 weken na afloop van de cursus aan de dienst Vrije Tijd bezorgen.
  • Je mag de subsidie alleen in Vilvoorde aanvragen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?


De kadervormingssubsidie bedraagt 75% van de deelnameprijs van de cursus, met een maximum van 250 euro.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?


Vul het online aanvraagformulier in om de subsidie aan te vragen. Vergeet niet om binnen de 6 weken na afloop van de cursus je deelnameattest voor te leggen aan de dienst Vrije Tijd.

De toelage wordt gestort aan het eind van het trimester waarin de aanvraag werd ingediend, namelijk op 30 april, 31 augustus en 31 oktober.