Keelstraat

In september 2022 konden de bewoners van de Keelstraat stemmen over het al dan niet invoeren van een proefopstelling met tegengestelde verkeersrichtingen en een knip voor het gemotoriseerd verkeer in de Keelstraat.

Op de afbeelding ziet u de uitslag. Hieruit bleek dat een meerderheid van de mensen die gestemd hebben akkoord was om dit uit te testen met een proefopstelling.

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van het resultaat van deze stemming, maar heeft desondanks besloten om niet over te gaan tot deze proefopstelling.